Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2019-06-09 11:09
AC / xpk / KAI/ youtube.com-Archidiecezja Łódzka

Abp Ryś: Duch Święty uruchamia nas do miłości!

- Kiedy przestajemy kochać, stajemy się wyschniętymi kośćmi, ale Duch Święty jest Tym, który nas uruchamia do miłości, bo On jest Miłością. Tylko On jest Miłością! Kiedy wszystko przestało być miłością - On jest Miłością – mówił abp Grzegorz Ryś.

W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Olszy k. Rogowa odbyły się uroczystości jubileuszowe 25-lecia powołania do istnienia jedynego na terenie Archidiecezji Łódzkiej Ogniska Miłości. - Kiedy przestajemy kochać, stajemy się wyschniętymi kośćmi, ale Duch Święty jest Tym, który nas uruchamia do miłości, bo On jest Miłością. Tylko On jest Miłością! Kiedy wszystko przestało być miłością - On jest Miłością – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się modlitwą uwielbienia, po której uczestnicy wysłuchali konferencji oraz koncertu pt. „Cisza jak ta”. Zwieńczeniem sobotnich obchodów była Msza święta rozpoczynająca nocne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, której przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś - metropolita łódzki.

- Takie miejsca jak to, nie dzieją się z przypadków, tylko rodzą się z ojcowskiego zamysłu Boga – mówił w homilii abp Ryś. - Bóg objawia się jako Ojciec rodziny. On daje życie, a potem gromadzi swoje dzieci - zbiera je razem. To jest ważne, by każdy z was, którzy tworzycie to miejsce, odnalazł się pod ta ręką Ojca, który to miejsce wymyślił, które je odwiecznie przewidział jako miejsce, gdzie się gromadzą Jego dzieci, jako rodzina, jako wspólnota – podkreślił.

Odwołując się do liturgii wigilii Zielonych Świąt kaznodzieja zauważył, że ta noc nie jest po nic innego, jak tylko po to, byśmy się dali Bogu jeszcze raz uzdolnić do Miłości. Byśmy chcieli być kochającymi razem z Nim. To jest właśnie dar Ducha Świętego! Tam gdzie widzimy w swoim życiu śmierć, tam Bóg nam objawia zmartwychwstanie. W tym doświadczeniu możesz kochać! Odszukaj w sobie to pierwsze doświadczenie Miłości! – apelował kaznodzieja.

- Duch nie jest nam dawany jednorazowo. Ducha otrzymujemy jako strumień, jako źródło, jako rzeczywistość, która się ciągle w nas odnawia! (…) Ognisko miłości – niech się w nas rozpali! – zakończył metropolita łódzki.

Po homilii członkowie Ogniska Miłości wraz ze swoim Ojcem – ks. dr Sławomirem Sosnowskim wobec biskupa i wszystkich zgromadzonych na liturgii jubileuszowej odnowili swoje zobowiązania.

W liturgii wzięli udział członkowie Ogniska Miłości, ich rodziny oraz ci, którzy związani są z Ogniskiem Miłości poprzez uczestnictwo w rekolekcjach.

Ognisko Miłości - to wspólnota świeckich, którzy żyjąc razem w jednym domu realizują w swojej codzienności charyzmat francuskiej mistyczki Marty Robin. Na czele wspólnoty stoi kapłan – oddelegowany przez biskupa - który zwany jest ojcem wspólnoty.

Ogniska prowadzą rekolekcje w milczeniu dla duchownych i świeckich, których celem jest odnowienie w sobie charyzmatu Chrztu Świętego. Na terenie Polski działają dwa Ogniska w Olszy k. Rogowa, oraz w Kaliszanach. Na świecie działa blisko 80 Ognisk Miłości.

xpk / Łódź / KAI

film: Archidiecezja Łódzka - youtube.com - materiał przygotował ks. Paweł Kłys


Podziel się tym materiałem z innymi: