Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2016-11-23 09:08
Waldemar Wesołowski

Legnickie sympozjum o Eucharystii

„Eucharystia pokarmem na życie wieczne” - pod takim tytułem w sobotę 19 listopada w auli legnickiego Wyższego Seminarium Duchownego odbyła się konferencja naukowa poświęcona Eucharystii.

prelegenci podczas panelu dyskusyjnego

Było to kolejne spotkanie z cyklu wykładów otwartych, które proponuje wspólnota seminaryjna już od kilku lat. Jak powiedział rektor seminarium ks. Piotr Kot, również biblista, „chcemy wejść głębiej w tajemnicę Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”. Ksiądz Rektor podkreślił, że zatrzymanie się nad tym tematem podyktowane jest również chęcią głębszego zrozumienia tajemnicy Wydarzenia Eucharystycznego, jakie miało miejsce w sanktuarium św. Jacka w Legnicy. „Chcemy stawiać sobie pytanie o to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć w tym znaku? I oczywiście, poprzez refleksję teologiczną, chcemy szukać odpowiedzi na to pytanie” – dodał ks. Kot. Ksiądz Rektor zaznaczył też, że Eucharystia jest wydarzeniem pełnym znaków i słów. „Aby dobrze i świadomie w niej uczestniczyć, należy te znaki i słowa zrozumieć, dlatego sięgamy najpierw do źródła, czyli Pisma świętego, w świetle którego chcemy odczytywać misterium Eucharystii” – podkreślił.

Dlatego też do Legnicy zostali zaproszeni znakomici polscy bibliści z różnych ośrodków naukowych. I tak pierwsze wystąpienie miał ks. dr Ryszard Kempiak z PWT we Wrocławiu, który mówił o „Pawłowym przekazie o Eucharystii na podstawie 1 Listu do Koryntian”. Z listu św. Pawła dowiadujemy się wiele o tym, jak wyglądała Eucharystia pierwszych chrześcijan, ale też jakie problemy pojawiały się w sposobie jej celebrowania. Św. Paweł zwracając uwagę na nieprawidłowości podkreśla wymiar eklezjalny, wspólnotowy celebracji. Zwraca również uwagę na konieczność wiązania Eucharystii z życiem codziennym. Celebrowanie Eucharystii ma prowadzić do trwania w miłości i jedności. Kolejny wykład wygłosił ks. mgr lic. Michał Kossowski z Torunia, który mówił o „Znaku kielicha w opisie ustanowienia Eucharystii według św. Łukasza (Łk 22, 14-20). Było to liturgiczne ujęcie i egzystencjalne ujęcie symboliki kielicha eucharystycznego. Prelekcję zatytułowaną „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem (J 6,55). Eucharystia w życiu wspólnoty Janowej” wygłosił ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przeprowadził on analizę literacko – teologiczną wątków eucharystycznych występujących u św. Jana, w tzw. mowie eucharystycznej, a także w tradycji talmudycznei i wspólnocie janowej. Kolejny wykład przedłożył ks. prof. dr hab. Paweł Podeszwa z Poznania, który mówił o Eucharystii, jako pokarmie Pana w świetle Apokalipsy św. Jana. Jako ostatni zabrał głos biskup legnicki ks. prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski, który wyjaśnił zgromadzonym tajemnicę Eucharystii, która jest pamiątką Paschy Pana, zwracając uwagę na znaczenie znaków i symboli eucharystycznych.

Po części wykładowej była możliwość dyskusji i wyjaśnień zagadnień, które zainteresowały słuchaczy. Natomiast zwieńczeniem konferencji było spotkanie przy ołtarzu podczas celebrowania Eucharystii, której przewodniczył Biskup legnicki.

Ks. Waldemar WesołowskiPodziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: legnica, Eucharystia, biblia, sympozjum