Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2018-08-25 17:21
ek / KAI

Franciszek spotkał się z władzami Irlandii

Na znaczenie orędzia chrześcijańskiego dla tożsamości Irlandii wskazał Franciszek spotykając się z władzami tego kraju, korpusem dyplomatycznym i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Zamku Dublińskim.

Autor/źródło: zenjeong/Pixabay/licencja CC0

Ojciec Święty zaapelował o wsparcie rodzin, budowanie pokoju w obrębie rodziny narodów, w tym w Irlandii Północnej. Wyraził też ubolewanie z powodu skandali nadużyć, jakich dopuścili się niektórzy irlandzcy duchowni i wskazał, że w dzieło ochrony dzieci i niepełnosprawnych osób dorosłych musi się włączyć całe społeczeństwo.

Witając Ojca Świętego premier Irlandii, Leo Varadkar przypomniał, że Jorge Bergoglio był w Irlandii 1980 roku, kilka miesięcy po historycznej wizycie w tym kraju św. Jana Pawła II. Zaznaczył, że w sali zamku w Dublinie obecni są też przedstawiciele władz Irlandii Północnej oraz Wielkiej Brytanii, obok katolików, wyznawcy innych Kościołów, religii a także niewierzący. Wyraził uznanie dla zaangażowania Franciszka na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka oraz ubogich. 

Szef irlandzkiego rządu podkreślił udział katolików w walce o niepodległość Irlandii a także chrześcijańskie tradycje tego kraju, wkład Kościoła dzieła misyjne, edukacyjne, charytatywne czy opiekę zdrowotną. Wskazał na konieczność zaradzenia problemem związanym z nadużyciami seksualnymi duchownych. Prosił o wysłuchanie ofiar. „Pamiętamy jak bardzo uchybienia zarówno Kościoła, państwa jak i całego społeczeństwa stworzyły wiele gorzkiego i rozdartego dziedzictwa, pozostawiając po sobie spuściznę bólu i cierpienia” – powiedział Varadkar.

Premier Irlandii zaznaczył, że w ciągu minionych niemal 40 lat jego ojczyzna bardzo się zmieniła, a jedna szósta jej mieszkańców nie urodziła się na terytorium tego kraju. Podkreślił dokonujące się przemiany społeczno-kulturowe. Dodał, że mimo to wiara nadal ma istotne znaczenie dla tożsamości jego rodaków. 

Na wstępie swojego wystąpienia Franciszek podziękował władzom Irlandii za zaproszenie do tego kraju i wyraził radość z obecności delegacji z Irlandii Północnej. Przypomniał, że głównym motywem jego wizyty jest udział w Światowym Spotkaniu Rodzin. Zaznaczył, że wiele z nich napotyka dziś na trudności i zaapelował o promowanie i ochronę dobra rodziny. W obliczu napięć i konfliktów przeżywanych we współczesnym świecie papież podkreślił potrzebę odzyskania poczucia bycia prawdziwą rodziną narodów, budowania pokoju, pojednania oraz bycia stróżami jedni drugich. 

Ojciec Święty nawiązał do sytuacji w Irlandii Północnej i zachęcił do kontynuowania procesu pokojowego. Wskazał też, że prawdziwy pokój wymaga stałego nawrócenia, będącego źródłem zasobów duchowych niezbędnych do budowania społeczeństwa prawdziwie solidarnego, sprawiedliwego i służącego dobru wspólnemu. Franciszek przestrzegł, że rozwój materialistycznej „kultury odrzucenia” prowadzi do obojętności „wobec ubogich i najbardziej bezbronnych członków rodziny ludzkiej, w tym nienarodzonych, pozbawionych wręcz prawa do życia? Być może wyzwaniem, które najbardziej prowokuje nasze sumienia w obecnych czasach, jest masowy kryzys migracyjny, który nie zaniknie, a którego rozwiązanie wymaga mądrości, szerokości poglądów i troski humanitarnej wykraczających daleko poza doraźne decyzje polityczne” – stwierdził papież.

Ojciec Święty odniósł się również do „poważnego zgorszenia” spowodowanego w Irlandii przez wykorzystywanie małoletnich ze strony członków Kościoła. „Nieskuteczność władz kościelnych – biskupów, przełożonych zakonnych, kapłanów i innych – w odpowiednim zareagowaniu na te odrażające przestępstwa słusznie wzbudziła oburzenie i jest nadal przyczyną cierpienia oraz wstydu dla wspólnoty katolickiej. Podzielam te uczucia” – zapewnił Franciszek. Zarazem wskazał na wysiłki władz kościelnych, aby zaradzić błędom z przeszłości oraz przyjąć rygorystyczne normy, mające na celu zapewnienie, aby się one nie powtórzyły. Przypomniał, że w niedawnym w „Liście do ludu Bożego” podkreślił konieczność zaangażowania na rzecz wyeliminowania tej plagi w Kościele, niezależnie od kosztów moralnych i cierpień. 

Papież przypomniał rolę Kościoła w Irlandii w promowaniu dobra dzieci, której nie można przysłaniać. „Pragnę, aby powaga skandali nadużyć, które ujawniły słabości wielu osób, służyła do podkreślenia znaczenia ochrony dzieci i niepełnosprawnych osób dorosłych przez całe społeczeństwo. W tym sensie wszyscy bądźmy świadomi pilnej konieczności zaoferowania młodym mądrego towarzyszenia oraz zdrowych wartości na drodze ich wzrastania” – stwierdził Ojciec Święty.

Na zakończenie Franciszek przypomniał o bogatej tradycji chrześcijańskiej Irlandii. Zaznaczył, że orędzie chrześcijańskie ukształtowało język, myśl i kulturę mieszkańców tego kraju. „Modlę się, aby Irlandia, wysłuchując się w polifonię współczesnej debaty polityczno-społecznej, nie zapomniała żywych melodii orędzia chrześcijańskiego, które wspierały ją w przeszłości i mogły to nadal czynić w przyszłości” – zapewnił papież przedstawicieli władz Irlandii. 

Papieża wchodzącego do Sali św. Patryka powitało na stojąco i brawami pond 250 zgromadzonych, wśród których byli m. in. przedstawiciele Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii i irlandzkiej Polonii. 

Przed spotkaniem papież odbył z premierem kilkuminutową rozmowę. Wcześniej wpisał się Księgi Gości w Zamku Dublińskim: "Niech Bóg Wszechmocny błogosławi Irlandczyków i obdarzy ich darami pokoju i radości". 

Z Zamku Dublińskiego papież udał się na obiad do nuncjatury apostolskiej. 

st, tom (KAI) / Dublin


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: papież Franciszek, Irlandia, Dublin, Światowe Spotkanie Rodzin, wizyta apostolska