Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-10-21 17:00
ek / Paweł Pasierbek SJ

Papież: służba najlepszym lekarstwem na chorobę zaszczytów

"Potrzeba nam nawrócenia, aby wejść na drogę służby, która jest najskuteczniejszym antidotum na chorobę zaszczytów i pierwszych miejsc" – podkreślił Papież w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”.

Autor/źródło: photogenica.pl

Komentował w nim Ewangelię św. Marka (10, 35-45), która mówi o dwóch uczniach proszących Jezusa, aby pozwolił im zasiąść w Swej chwale obok Siebie.

Franciszek zaznaczył, że Jezus znał entuzjazm Jakuba i Jana, ale wiedział także, że ich gorliwość jest skażona duchem tego świata. Dlatego odpowiada, że Jego chwałą będzie męka, krzyż i śmierć. I choć uczniowie z entuzjazmem odpowiadają, że pragną takiej chwały, to i tutaj nie zdają sobie sprawy z tego, co mówią. Papież stwierdził, że Jezus próbuje naprowadzić ich na właściwą drogę pokazując, że miejsca po Jego lewej i prawie stronie otrzymają ci, dla których zostały przygotowane przez Ojca. To tak, jakby chciał im powiedzieć: chodźcie za Mną i nauczcie się drogi miłości „przynoszącej stratę”, a Ojciec niebieski pomyśli o nagrodzie.

Pozostali uczniowie złoszczą się na Jakuba i Jana pokazując, że i oni mają tę samą światową mentalność. Dlatego Jezus przekazuje im naukę o uniwersalnym znaczeniu.

Papież – Bóg panuje z tronu krzyża

“«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym» - przypomniał Ojciec Święty. - Przesłanie Nauczyciela jest jasne: podczas gdy wielcy tej ziemi będą budowali «trony» dla swojej władzy, to Bóg wybiera niewygodny tron, krzyż, z którego trzeba panować oddając swoje życie: Jezus mówi «Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu». ”

W tym kontekście Franciszek zaznaczył, że słowa te są dla nas zachętą do nawrócenia, aby służyć innym z miłością i prostotą.

Papież – służba lekarstwem na chorobę zaszczytów

Droga służby jest najskuteczniejszym antidotum na chorobę poszukiwania pierwszych miejsc, która zaraża wiele ludzkich sytuacji i nie oszczędza również Kościoła. Stąd będąc uczniami Chrystusa, przyjmijmy tę Ewangelię jako wezwanie do nawrócenia. Obyśmy z odwagą i hojnością świadczyli, że jesteśmy Kościołem, który pochyla się do stóp ostatnich, aby im służyć z miłością i prostotą. Niech Najświętsza Maryja Panna, która w pełni i pokornie była posłuszna woli Bożej, pomaga nam w radosnym naśladowaniu Jezusa na drodze służby, najważniejszej drodze prowadzącej do Nieba.

Odnosząc się do obchodzonego dziś Światowego Dnia Misyjnego pod hasłem: „Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię” Papież wezwał do modlitwy, aby nowym pokoleniom nie zabrakło nigdy przepowiadania wiary i powołania do współpracy w misji Kościoła. Dodał, iż swoje myśli kieruje także w stronę tak wielu misjonarzy i misjonarek, którzy z dala od swoich krajów trudzą się głosząc Ewangelię.

Franciszek zwrócił się także do grupy Caritas Internationalis wraz z jej przewodniczącym kard. Luisem Antonio Tagle, która przybyła na Plac św. Piotra w pielgrzymce w ramach programu „Dzielmy z innymi podróż”.

Na Placu św. Piotra obecni byli także pielgrzymi z Polski, spośród których Papież szczególnie pozdrowił pielgrzymkę diecezji płockiej oraz ze szkoły im. św. Jana Pawła II w Kartuzach.

Źródło: www.vaticannews.va


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: papież Franciszek, Anioł Pański, rozważanie, służba