Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2019-03-30 18:33
Anna Bajon / Paweł Pasierbek SJ

Papież: w dialogu przezwyciężajmy stereotypy

Sprawom dialogu międzyreligijnego, nawrócenia ekologicznego oraz migracji poświęcił Papież swoje pierwsze przemówienie wygłoszone w Maroku. Skierował je do narodu, władz oraz korpusu dyplomatycznego.

Autor/źródło: pixabay, CC0

Franciszek podkreślił, że jego wizyta w tym muzułańskim kraju jest okazją do krzewienia dialogu międzyreligijnego oraz wzajemnego lepszego poznania. Wyraził pragnienie, aby szacunek i współpraca przyczyniły się do pogłębienia przyjaźni oraz zapewnienia lepszej przyszłości nowym pokoleniom.

Wskazał, że jedynie rozwijanie i podejmowanie kultury dialogu może przyczynić się do przezwyciężenia napięć, nieporozumień, stereotypów, które zawsze prowadzą do lęku i konfliktu. Fanatyzmowi trzeba przeciwstawić solidarność wszystkich wierzących bazując na wspólnych wartościach. W tym kontekście wyraził radość z faktu powołania do życia instytutu dla imamów, kaznodziejów i kaznodziejek, którego celem jest odpowiednia i zdrowa formacja przeciwstawiająca się wszelkim ekstremizmom.

Papież podkreślił także niezbędną rolę religii w budowaniu mostów pomiędzy ludźmi przy pełnym poszanowaniu różnic. Bóg bowiem stworzył wszystkich ludzi jako równych w prawach, obowiązkach i godności.

Dialog międzyreligijny przeżywajmy w duchu braterstwa“Dlatego właśnie wolność sumienia i wolność religijna – która nie ogranicza się do swobody kultu, ale powinna pozwalać wszystkim, aby żyli zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi – są nierozerwalnie związane z godnością ludzką. W tym duchu zawsze musimy przechodzić od zwykłej tolerancji do szacunku i uznania dla innych – zaznaczył Ojciec Święty. - Chodzi bowiem o kwestię odkrywania i akceptowania drugiego w specyfice jego wiary i o wzajemne ubogacanie się różnorodnością, w relacji naznaczonej życzliwością i poszukiwaniem tego, co możemy uczynić razem. Tak rozumiane budowanie mostów między ludźmi, z punktu widzenia dialogu międzyreligijnego, wymaga przeżywania go pod znakiem serdeczności, życzliwości, a nawet więcej – braterstwa.”

W tej pespektywie Franciszek przypomniał Konferencję na temat Praw Mniejszości Religijnych w Świecie Islamskim, która odbyła się w Marrakeszu w 2016 r., gdzie potępiono wszelkie instrumentalne wykorzystywanie religii. Podkreślono także potrzebą wyjścia poza koncepcję mniejszości religijnej na rzecz pojęcia obywatelstwa i uznania wartości osoby.

Kolejnym tematem poruszonym w przemównieniu do narodu marokańskiego była kwestia nawrócenia ekologicznego. Papież zaznaczył, że tylko w cierpliwym i szczerym dialogu można znaleźć rozwiązanie problemów kryzysu globalnego ocieplenia oraz zwalczania ubóstwa.

Franciszek odniósł się także do spraw związanych z migracją.

Szukajmy środków do wyeliminowania przyczyn migracji“Wielki kryzys migracyjny, wobec którego dziś stajemy, jest dla nas ogromnym wyzwaniem, aby szukać konkretnych środków w celu wyeliminowania przyczyn, które zmuszają wielu ludzi do opuszczenia swojej ojczyzny oraz rodziny. Często są usuwani na margines, a także odrzucani. Z tego punktu widzenia w grudniu ubiegłego roku, także w Maroku, Międzyrządowa Konferencja na temat Globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji przyjęła dokument, który ma być punktem odniesienia dla całej społeczności międzynarodowej – przypomniał Franciszek. - Jednocześnie to prawda, że jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza dlatego, że trzeba przejść od zobowiązań podjętych wraz tym dokumentem, przynajmniej na poziomie moralnym, do konkretnych działań, a zwłaszcza do zmiany usposobienia wobec migrantów, które widziałoby w nich osoby, a nie tylko liczby, które uznałoby ich prawa i godność, wyrażając to w faktach i decyzjach politycznych.”

Na zakończenie Papież zwrócił się do katolików i chrześcijan żyjących w Maroku zachęcając ich do bycia sługami, promotorami i obrońcami ludzkiego braterstwa. Wskazał także na ich wielkie zaangażowanie w dzieła społeczne oraz w edukację.
 

Źródło: www.vaticannews.va


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: papież Franciszek, Maroko