Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
Fraza "skauci"
2019-08-06 07:31

Papież: Pan zaprasza do przezwyciężania urazów miłością

Papież Franciszek kończy swój czas wakacyjny. W ubiegłą sobotę spotkał się w auli Pawła VI ze skautami, przybyłymi z całej Europy do Rzymu. Od najbliższej środy będą odbywały się spotkania z wiernymi w ramach audiencji ogólnych.
2019-08-04 10:22

Papież do skautów: dawajcie, a będzie wam dane

Skoncentrowanie się na posiadaniu otłuszcza nasze serce, robi się ono ciężkie i leniwe. Dawanie przeciwnie: czyni nas lekkimi i radosnymi.
2019-08-03 13:50

Skauci przygotowali wyjątkowy prezent dla Papieża Franciszka!

Przybywający do Rzymu europejscy skauci, zakończyli pierwszy etap swojej pielgrzymki.
2019-07-29 08:40

Skauci wyruszyli do Rzymu

Wkrótce rozpoczyna się zlot harcerzy z Federacji Skautingu Europejskiego.
2019-07-23 10:12

Włosi odkrywają rodzime Szare Szeregi

Włosi odkrywają historię rodzimych „Szarych Szeregów”, czyli konspiracyjnego skautingu, który istniał w Lombardii w epoce faszyzmu, a podczas wojny zajmował się przerzutem przez Alpy do Szwajcarii Żydów i innych przeciwników faszystowskiego reżimu.
2019-03-24 16:35

Piekary Śląskie: Skauci Europy z Górnego Śląska w Piekarach Śląskich

Blisko 450 osób jest zaangażowanych w środowisko skautów Europy na Górnym Śląsku. Spotkali się oni w bazylice NMP w Piekarach Śląskich. Tam przewodniczył Eucharystii w ich intencji bp Adam Wodarczyk. W homilii opowiedział im o harcerzu noszącym nazwisko Blachnicki.
2018-07-20 10:23

Francja: odrodzenie skautingu katolickiego

Liczba skautów katolickich stale rośnie. Rodzice postrzegają skauting jako alternatywny model wychowawczy, który odpowiada na słabości współczesnego społeczeństwa. Drużyny katolickie sprawdzają się również w przekazywaniu wiary.
2018-02-02 09:56

Francja: skauci wykluczeni z przedsynodalnej debaty o młodzieży

Katoliccy skauci we Francji są zaskoczeni, że wyłączono ich z przedsynodalnej debaty o młodzieży.