Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2020-02-03 10:58
nc

Zaangażowanie zakonów męskich w formację Ludu Bożego

7 523 serie rekolekcji, 260 tys. katechizowanych, 15 500 różnych grup formacyjnych - oto niektóre dane z posługi zakonników w Kościele w Polsce.

Autor/źródło: www.flickr.com/photos/episkopatnews, episkopat.pl, licencja: CC BY-SA

Parafii prowadzonych przez męskie wspólnoty zakonne jest w Polsce 708, a w duszpasterstwie parafialnym pracuje bezpośrednio 3.889 zakonników. Zakony męskie w Polsce obsługują także 174 kościoły sanktuaryjne. W 91 kościołach zakonnych jest prowadzona całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W ciągu 2018 r. zakonnicy przeprowadzili 7.523 serie rekolekcji i misji (w tym 1.791 serii rekolekcji zamkniętych). Istniało 141 zakonnych domów rekolekcyjnych oraz 40 centrów duchowości.

Ponad 1.100 zakonników prowadziło katechezę w szkołach, obejmując nauczaniem ponad 260 tys. dzieci i młodzieży. Zakonnicy prowadzili 143 własne szkoły w tym 45 liceów ogólnokształcących. Formacji przy kościołach zakonnych podlegało ponad 12.600 studentów.

Przy kościołach zakonnych istniało ok 15.500 różnych grup formacyjnych i duszpasterstw w tym 5.003 róże różańcowe, 1073 grupy katechezy rodziców; ponad 700 grup medytacyjnych i modlitewnych; 479 wspólnot III zakonu; 380 grup i stowarzyszeń maryjnych; 354 zespoły charytatywne; 350 wspólnot ruchu oazowego; 269 grup neokatechumenatu oraz 226 wspólnot ruchu charyzmatycznego.

W 2018 r. poza granicami Polski pracowało 3049 zakonników w tym 896 na terenach misyjnych oraz 542 w krajach postkomunistycznych. Biskupów wywodzących się z polskich wspólnot zakonnych jest 40 w tym 29 posługujących za granicą.

Za: Sekretariat KWPZM


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: statystyki kościelene, zakonnicy, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego